Den eneste fornuftige tegningen jeg fikk ut av Stade